WELCOME TO SHARE:

In celebration of our launch, I’d like to introduce you to Yepti in this first post on our shiny new blog, Share:. We will be using this blog to discuss issues in sustainability, tech, the sharing-economy and more in order to spark debates and conversations in this fast-moving area. So, let’s begin by sharing our thoughts on the sharing economy and our vision for Yepti.

Yepti is a newly relaunched sharing-economy platform aiming to empower people through affordable access to specialist equipment. We seek to be part of the solution to the economic, social, and environmental problems faced by all of us here in Denmark and beyond.

Overconsumption is one of the most pressing factors in environmental impact, the greatest challenge facing us all today. We need to reduce our consumption of resources in order to protect the world we share. Everything we buy has a high environmental cost in its production, and a high financial cost for us as consumers. Yet there are so many things that we need in our daily lives, for work, and for our projects.

A musician may ask themself: ‘do I need an amplifier for my next gig’? A photographer might ask: ‘do I need a faster portrait lens for a low-light wedding shoot’? You may take a look at your apartment floorboards and think: ‘do I need an electric sander to smooth this surface’? The answer to all of these types of questions will most often be ‘yes’ – but the answer comes with high costs – both environmental and financial. What we need, then, is a way of mitigating these costs.

The solution to lowering these costs becomes apparent when we ask an additional question: ‘do I need to own this item’. The answer here, is most often ‘no’. Yet despite the fact that we live on a shared world, but we have not yet fully embraced the fact that we must share its resources in order to preserve it. We still feel driven to own, and to consume.

Yepti provides a sharing platform which removes this ownership factor. Sharing specialist equipment amongst ourselves makes it more accessible, affordable, and reduces our impact on the environment by minimising consumption. Those of us with the most resources have a responsibility to be on the frontier of this sharing-economy development.

We recognise however, that there are several key concerns which need to be resolved before people can fully embrace the sharing of our equipment. First among these is quality. There is a perception in society that rented or shared items tend to be worn-out, old, or low quality. Yepti operates a strict policy of quality control, ensuring that our users can always be certain about the products they use. Another problem is trust and security – ‘can I trust this stranger with my 10.000kr DSLR setup’; ‘can I trust that this stranger will give me the DSLR I am paying to use’. Yepti uses the fast and secure identity verification tool Veriff so that the identities of our users are transparent and certain for all, allowing trust to flourish. The final obstacle is the safety of your items. What happens if you lend your cherished, valuable equipment and it gets lost, stolen, or broken? Yepti also covers this; all items shared using our platform are covered by a comprehensive insurance policy of up to 100.000kr – so you can relax and share without fear or stress.

Whilst we at Yepti hope to extend our reach, we launch with a focus on three main categories – Photography & Filmmaking, Music & Lighting, and Tools – to build a foundation. We chose these product areas because these items tend to be prohibitively expensive, and often unused for long periods of time. With Yepti, you can enhance your creativity by gaining access to equipment which would normally be beyond your reach, and earn a little extra money whilst helping out someone else by sharing your own equipment too.

Yepti isn’t going to save the world on its own, but, like other sharing-economy platforms, we are moving forward and redefining consumption and ownership.

Yepti har relancheret en ny deleøkonomisk app, hvis mål er at sørge for at alle har råd til udstyr af høj kvalitet.

Vi forsøger at være en del af løsningen af de økonomiske , sociale og miljømæssige udfordringer som vi står overfor i Danmark og globalt.

 

Overforbrug er en af de mest kritiske og mest presserende faktorer hvad angår løsning af de miljømæssige udfordringer vores verden står over for.

Vi bliver nødt til at reducere vores forbrug af ressourcer for at beskytte den verden vi alle deler. Alt hvad vi køber har en høj miljømæssig produktionsomkostning og ligeledes en betydelig økonomisk omkostning for forbrugerne. Det på trods, har vi brug for mange ting i vores liv – både privat, professionelt og til projekter.

En musiker spørger måske sig selv: “Har jeg brug for denne forstærker til mit næste gig?” En fotograf: “Har jeg brug for en bedre portrætlinse til det næste bryllup? Eller du spørger måske dig selv: “Har jeg brug for en sandpudser til at slippe dit køkkenbord?” Svaret på disse spørgsmål kan ofte være ja – men med dette svar følger omkostninger både miljømæssige og økonomiske. Hvad vi har brug for er en måde hvordan vi kan reducere disse omkostninger uden at gå på kompromis med vores behov.

 

Løsningen på dette bliver tydelig når vi stiller os selv spørgsmålet: “Har jeg brug for at eje denne ting?” Svaret på dette spørgsmål er ofte “nej”. Til trods for at vi deler den verden vi lever i har de færreste af os anerkendt det faktum at vi også bliver nødt til at dele dens ressourcer for at bevare den – vi føler os stadig drevet til at eje  – til at konsumere.

Yepti er en deleøkonomisk platform som som fjerner elementet af ejerskab. At dele ting af højkvalitet gør det mere tilgængeligt og økonomisk overskueligt at reducere ens miljømæssige fodaftryk vi at minimere ens forbrug.

De er os med de fleste ressourcer har det største ansvar for at gå forrest i denne udvikling.

Vi anerkender at der indtil videre har været  adskillige ting der var til hindring for at folk kunne gå all-in på deleøkonomi. Først og fremmest er der spørgsmålet omkring kvalitet. Der kan være den opfattelse af ting der bliver lejet eller delt er ting der er slidte, gamle eller af ringere kvalitet. Yepti udøver en stram kvalitetskontrol og varer der ikke lever op til denne er et no-go.

En anden udfordring er tillid og sikkerhed – “Kan jeg stole på at denne fremmede person ikke stjæler mit dyre DSLR kamera?”

Yepti benytter et hurtigt og sikkert identitetsverifikations-system, Veriff. På den måde er vores brugere sikret at alle på platformen er hvem de giver sig ud for at være.

Og hvad sker der hvis du udlåner dine dyre ting og de går i stykker? Dette dækker Yepti også – alle ting på Yepti er dækket af vores forsikring op til 100.000 kr.

Til trods for at Yeptis vision er et økonomisk system hvor alt bliver delt, har vi valgt at starte med at fokusere på 3 hovedkategorier: “Fotografi & film”, “Musik og lys” og “Værktøj”. Vi har valgt disse kategorier eftersom disse produkter er relativt dyre og desuden har de en brugsfrekvens der er relativ lav.

Med Yepti kan du højne dine kreative muligheder ved at få let adgang til udstyr som du normalt ikke ville have råd til, eller tjene lidt ekstra penge ved at dele dit udstyr med andre.

 

Yepti kommer ikke til at redde verden selv – men som andre deleøkonomiske platforme er vi et skridt i den rigtige retning – en retning hvor vi sammen redefinere forbrug og ejerskab.


Michael J. Yule | Community Manager

Michael@yepti.dk